Persbericht: Red de wereld. Ga eens op een ander.

PERSBERICHT – 16/09/2021

Vandaag lanceert Dégage de campagne ‘Red de wereld. Ga eens op een ander’. Met deze campagne wil de burgerorganisatie het teveel aan auto’s aankaarten en oproepen tot meer actie als we de klimaatdoelstellingen op een sociaal verantwoorde manier willen halen. De campagne start symbolisch op de eerste dag van de Week van de Mobiliteit en loopt tot de VN-Klimaatconferentie van Glasgow begin november.

Klimaat redden? Minder auto’s.

De recente klimaatrapporten tonen dat de CO2-uitstoot drastisch naar omlaag moet, liever vandaag, dan morgen. 20% van de CO2-uitstoot is toe te schrijven aan het wegverkeer. John Wante, voorzitter van Dégage, schreef eerder deze week het opiniestuk waarin hij beleidsmakers oproept tot een doordacht beleid om het autobezit af te bouwen. Doordacht, want door enkel te focussen op elektrificatie en vlot verkeer komen we er niet. Er zijn teveel auto’s in dit land. Dégage roept de steden op om te durven ambiëren het aantal autobezitters tegen 2030 te halveren. Dan krijg je voldoende ruimte in de stad voor een grondige herinrichting die verkeersveiligheid garandeert, ook voor de zachte weggebruiker. Het beleid moet dus een onderdeel worden van een sociaal beleid dat de overgang naar een klimaatvriendelijke en verkeersveilige samenleving helpt organiseren. 

John Wante: “Autodeelorganisaties zien hun leden jaar na jaar stijgen. Ook het aantal fietsers neemt toe. Steden moeten deze evolutie versnellen. Op lokaal niveau via een parkeerbeleid op maat, op Vlaams en federaal niveau via een aangepaste combinatie van belastingen en premies. Enkel zo kunnen we garanderen dat mobiliteit toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen, maar dan wel met een sterk gereduceerd en groener wagenpark.

Met enkel elektrificatie komen we er niet

Bijna 6 miljoen auto’s rijden rond in België. Elk jaar worden een half miljoen nieuwe voertuigen gekocht. De auto-industrie is niet klaar om snel op grote schaal elektrische auto’s te introduceren. Ondanks de elektrificatie van de wagens zullen de Belgen de komende 10 jaar nog gemakkelijk meer dan 3,5 miljoen nieuwe fossiele auto’s kopen. Vele van die auto’s zullen nog (in of buiten België) tot na 2040 blijven rijden en CO2 uitstoten. Willen we snel minder fossiele auto’s, dan moeten we dus niet alleen overschakelen naar elektrische auto’s. We moeten vooral ook minder auto’s kopen. 

Ga eens op een ander.

Een auto in Vlaanderen rijdt gemiddeld minder dan 15.000 km per jaar. Bij auto’s in de stad is dit nog een pak minder. Voor wie geen auto nodig heeft voor dagelijks woon-werkverkeer, is een deelauto een perfect en vaak goedkoper alternatief. 

Dégage is een burgerorganisatie van meer dan 4000 leden die zich inzet voor minder auto’s door auto- en fietsdelen onder mensen op buurtniveau te organiseren. En dat hoeft niet duur te zijn. Door de auto’s in het bezit te houden van particulieren en een kostendelend verdienmodel te hanteren, slaagt Dégage erin om van autodelen een eerlijke, sociaal toegankelijke en duurzame mobiliteit te maken. Met bijna 400 deelauto’s houdt Dégage al zeker zo’n 3.000 auto’s van de baan.

De campagne: wat kan je doen?

En dat aantal willen we nog doen stijgen met de campagne. Een affiche ophangen, social media posts delen, … Op de website van Dégage lees je wat je allemaal kan doen om de campagne breed bekend te maken. De wereld redden? Deel meer auto’s en jouw omgeving wordt er een stuk veiliger, socialer en klimaatvriendelijker van.

Nog geen auto-of fietsdeler? Volg vrijblijvend een infomoment van Dégage!

Inlichtingen voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@degage.be. Meer informatie en beeldmateriaal vind je op de website van Dégage.

 Red de wereld. Ga eens op een ander.

Red de wereld. Ga eens op een ander.